Profiel PDF Afdrukken E-mail


Werkwijze
Bijeffect is opgericht door Ramon Hagedoorn in 2009. Zijn werkwijze is te kenmerken als creatief, praktisch en strategisch. Met relativeringsvermogen en humor, maar ook analytisch en met doorzettingsvermogen vergroot hij de effectiviteit van organisaties. Hij helpt u bij het vertalen van uw missie in concrete activiteiten. En hij gebruikt de principes van het imkeren om mensen bewust te maken van hun kwaliteiten en die van anderen.

Vraaggericht vernieuwen

Ramon Hagedoorn studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
In 1998 startte hij als trainee bij het ministerie van onderwijs. In verschillende functies werkte hij onder andere als adviseur van minister Hermans. Niet bij specialistische afdelingen, maar juist voor overkoepelende vraagstukken. Vernieuwen vanuit de vraag vanuit de samenleving, vanuit de behoeften van mensen is steeds een rode draad geweest.
Een voorbeeld van vraaggericht vernieuwen is de Kennisrotonde. Dit programma hielp Ramon ontwikkelen vanuit het ministerie van OCW.  Doel was om scholen te helpen met hun eigen vernieuwingsvragen, vanuit de mogelijkheden van ict. Ramon stapte in 2004 over naar Kennisnet om het programma uit te voeren. Werken vanuit de vraag, kijken naar bestaande mogelijkheden en pas daarna eventueel iets  nieuws ontwikkelen was het even simpele als effectieve principe van de Kennisrotonde. Hetzelfde principe was leidend in zijn volgende baan bij de samenwerkende Rijksinspecties. Ramon werkte daar als programmacoördinator Opleidingen aan het vergroten van het effect van toezicht en het verminderen van toezichtlast voor bedrijven en instellingen.

Na 10 jaar werkervaring binnen de rijksoverheid en semi-overheid en 15 jaar ervaring als imker start Ramon zijn bedrijf Bijeffect. Hij behoudt daarbij zijn brede scope en profiel van vraaggerichte vernieuwer. En gebruikt de principes van het bijen houden om die kracht bij te zetten.

Ramon Hagedoorn woont met zijn vriendin Miranda van Elswijk en kinderen Niels en Sofie in Gouda.

Meer weten? Neem contact op.

 

Column: Stop de bijen!